Fundusze europejskie

Fabelo Sp. z o.o.realizuje projekt pt.:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabelo Sp. z o.o.  w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0008/20-00

 

Cel projektu:  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

.

Beneficjent:  Fabelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Fabelo Sp. z o.o.realizuje projekt pt. „Opracowanie projektów wzorniczych dla nowych produktów (obuwia codziennego użytku) wytwarzanych z zastosowaniem cholewek dzianych na maszynach cylindrycznych” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:Zakup zewnętrznych usług doradczych, polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego oraz zakup środków trwałych.

 

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów: 16 modeli obuwia codziennego użytku (w tym: 4 sportowych, 8 casualowych, 4 rekreacyjno-trekkingowych) wytwarzanych w innowacyjnej technologii cholewek dzianych na maszynach cylindrycznych.

 

Wartość projektu:1 499 500,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich:874 575,00PLN

 

Fabelo Sp. z o.o.realizuje projekt pt. „Opracowanie projektów wzorniczych dla nowych produktów (obuwia specjalistycznego) produkowanego ze spodami wykonanymi z zastosowaniem technologii wtrysku bezpośredniego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:Zakup zewnętrznych usług doradczych, polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego oraz zakup środków trwałych.

 

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy Fabelo nowych produktów: 6 modeli obuwia specjalistycznego (w tym: 1 kompresyjnego, 1 do wkładek profilaktycznych, 4 modeli do zastosowania w pracy) produkowanego ze spodami wykonanymi z zastosowaniem technologii wtrysku bezpośredniego.

 

Wartość projektu:1 413 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:801 730,00 PLN